Etikettarkiv: sverige

Sveriges Ekonomi

Sverige har en exportorienterad, högteknologisk och väl diversifierad ekonomi som räknas som en av världens mest konkurrenskraftiga. Trä, järnmalm och vattenkraft lade basen för en robust ekonomi som sedan har utvecklats till att omfatta bland annat informationsteknik, förutom en stor tjänstesektor. Ordning i statsfinanserna har varit en ledstjärna för den ekonomiska politiken.

Ett fattigt jordbrukssamhälle var det vad Svenskar levde i fram till ungeför 1870-talet. En omfattande industrialisering och ett öppet handelsklimat gjorde att exporten därefter växte snabbt. Idag domineras ekonomin av tjänstesektorn, som svarar för över två tredjedelar av bruttonationalprodukten.

Socialdemokraterna som dominerade under större delen av 1900-talets andra hälft hade som målsättning att nå full sysselsättning och hög välfärdsnivå i kombination med hög tillväxt och minskade inkomstskillnader. Den offentliga sektorn byggdes ut med hjälp av skattemedel, vilket har medfört att det samlade svenska skattetrycket är ett av de högsta i världen. Det är denna politik som har kallats ”den svenska modellen”. Den borgerliga regering som tog över makten 2006 har inte tagit avstånd från modellen.

Den goda ekonomiska tillväxten under de första decennierna efter andra världskriget avtog på 1970-talet. Kring 1990 kunde grundläggande svagheter i ekonomin inte längre hanteras, och den största tillbakagången sedan 1930-talet inleddes. Den borgerliga regeringen 1991–1994 tvingades uppleva tre år med negativ tillväxt som skapade massiva underskott i statsbudgeten men krisen började avta 1994 sedan man tvingats låta valutan, kronan, falla i värde.

Från mitten av 1990-talet genomfördes genomgripande åtstramningar i avsikt att skapa budgetbalans och bryta trenden med växande statsskuld. Saneringen av ekonomin ledde till lägre räntor och ökade reallöner tack vare den låga inflationen. De kraftfulla åtgärderna bidrog till att tillväxten åter tog fart.

Efter tusenårsskiftet följde en internationell lågkonjunktur och den så kallade IT-bubblan sprack. Många övervärderade dataföretag gick i konkurs och arbetslösheten ökade. Trots problemen låg den ekonomiska tillväxten strax under 2 procent de här åren, vilket var högre än i många andra länder.

Den borgerliga regeringen som valdes om 2010 hade fortsatt fokus på att reformera arbetsmarknaden och få kontroll över statliga utgifter. Den saknade dock egen majoritet i riksdagen och led ett tidigt nederlag när oppositionen lade käppar i hjulen för fortsatt försäljning av statliga bolag. Fortsatt tröghet i den globala ekonomin och inte minst krisen i eurozonen bidrog också till att tillväxten bromsade upp.

 

sveriges-ekonomi---introduktion-i-samhallsekonomi